sobota, 13 czerwca 2015

What's the weather like? Przepis na lekcję o pogodzie

Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować ćwiczenie jakie można przeprowadzić w szkole podstawowej przy okazji omawiania pogody.

Składniki:


*wydrukowane mapki dla uczniów z naniesionymi najważniejszymi miejscowościami (mapka nie może być zbyt szczegółowa, ponieważ musi zawierać miejsce do rysowania) - może być to mapa Polski, Wielkiej Brytanii lub USA (w przypadku tego ostatniego zamiast miejscowości mogą być nazwy poszczególnych stanów). Na 1 stronie A4 można wydrukować 4 mapki.
* coś do pisania

źródło: http://pixabay.com/pl/pogoda-symbole-temperatury-deszcz-153934/
Wykonanie:

* wprowadzamy słówko weather oraz pytanie What's the weather like (today)?
* wprowadzamy słownictwo związane z pogodą np. sunny, cloudy, raining, snowing itd. 
* gdy uczniowie wiedzą już o co chodzi z dwoma powyższymi rozdajemy im mapki 
* wybrani uczniowie przez nauczyciela (lub idąc za koleją np. wg ławek lub numerów dziennika) - zadają pytania nauczycielowi: What's the weather like in... (i tutaj wybierają z mapki, np. Kraków, Texas, London)?
* nauczyciel podaje odpowiedź: It's (snowing). Uwaga! Nauczyciel ma swoją mapkę z naniesionymi wcześniej odpowiedziami. Można powtórzyć odpowiedź dwa razy dla pewności/jeśli uczniowie tego potrzebują.
* uczniowie rysują na mapce symbol pogodowy, np. gdy usłyszą: It's sunny - rysują słoneczko.
* po zakończeniu ćwiczenia uczniowie w parach/grupkach porównują swoje mapki
*nauczyciel sprawdza mapki uczniów w wybrany przez siebie sposób

Inna wersja:

* uczniowie pracują w grupkach 5-osobowych. Jedna osoba jest leaderem i to ona otrzymuje "nauczycielską" wersję mapki. Ćwiczenie przebiega jak powyżej z tym, że to uczniowie w grupach podają odpowiedzi.


1 komentarz:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...